Ontdek onze gloednieuwe ‘Verhalen uit de Praktijk’ pagina!

Naar aanleiding van geluiden uit het veld zijn we aan de slag gegaan om verschillende informatiekanalen over de Verwijsindex samen te brengen op één pagina. Op donderdag 9 november is de vernieuwde pagina “verhalen uit de praktijk” gelanceerd.

Op de nieuwe pagina vind je onder andere de ervaringsverhalen van Jij maakt het verschil. Vanaf dat moment komt de website Jij Maakt Het Verschil uit op de pagina “verhalen uit de praktijk”. Zo zijn alle boeiende verhalen gebundeld op één centrale plek.

De pagina bevat alle inspirerende en motiverende verhalen van professionals. Zij delen hun ervaring met de Verwijsindex en SluiS, interessante casuïstiek en/of handige tips voor optimaal gebruik.

Heb jij zelf een boeiend verhaal dat je wilt delen? Of wil je jouw bijdrage leveren? Laat het ons weten!

Succesvolle hercertificering

In het vierde kwartaal van 2021 zijn MULTIsignaal en SluiS, onderdeel van Enovation, opnieuw succesvol gecertificeerd voor ISO 27001. Daarnaast hebben MULTIsignaal en SluiS nu ook de certificering voor ISO 9001, ISO 27799 en NEN7510 ontvangen.

Deze certificeringen zijn van toepassing op alle activiteiten van Enovation. De audit werd uitgevoerd door Dekra, een geaccrediteerd en onafhankelijk instituut.

Bianca Brooijmans, Data Protection Officer bij Enovation: “Bij Enovation werken we organisatie-breed met hetzelfde management systeem. Dit vermindert de kans op fouten en bevordert de transparantie. Er is bijvoorbeeld één beschrijving, of één uitgangspunt voor het informatiebeveiligingsbeleid, die van toepassing is op alle activiteiten en locaties. Met de uitbreiding van de certificaten voor MULTIsignaal, SluiS en Boomerweb laten zij zien, dat ook zij voldoen aan de maximale kwaliteitseisen en dat zij de informatiebeveiliging voor zorgprofessionals op het hoogste niveau hebben geregeld.
Verder bevat de certificering geen uitsluitingen van de verklaring van toepasselijkheid. Hiermee hebben we een mooi resultaat behaald, waar we trots op zijn, omdat het laat zien dat we continu werken aan het verbeteren van de informatiebeveiliging en de kwaliteit van de dienstverlening voor onze klanten.”

Nieuwsbrieven Rotterdam

Blijft u al op de hoogte van het laatste nieuws in Rotterdam? En wist u dat u de nieuwsbrieven van SluiS Rotterdam altijd kan terugvinden op de website van de gemeente Rotterdam?

Klik op deze link om je in te schrijven voor de nieuwsbrief en de oude nieuwsbrieven terug te lezen!

SluiS app nu beschikbaar

Professionals werken op verschillende locaties en maken steeds meer gebruik van mobiele apparaten zoals tablets of smartphones. Om hen te ondersteunen bij het gebruik van SluiS is er nu een app beschikbaar!

Veilig en vertrouwd

Geef via de app eenvoudig en veilig je betrokkenheid aan bij een burger. Met de app op je smartphone kan dat nu waar en wanneer het voor jou het beste uitkomt!

Zijn er ook andere professionals bij deze burger betrokken en is er een match ontstaan? Dan kan je nu via de matchnotificatie in de app met één druk op de knop gelijk contact opnemen.

Door de app te gebruiken kun je nu ook zonder computer of laptop de samenwerking opzoeken! Je gebruikt de app met een zelf gekozen pincode. Voordeel van die pincode is, dat je niet iedere keer je gebruikersnaam en wachtwoord in hoeft te voeren. Dat doe je eenmalig. Zo ben jij de enige die toegang heeft tot de app.

Gemakkelijk inloggen op je computer of laptop

De meest gebruikte functies kunnen nu ook via de app. Wil je toch wat uitgebreider aan de slag, bijvoorbeeld het genereren van statistieken, dan kun je met het scannen van de QR code vanuit de app eenvoudig inloggen op je computer / laptop.

 

Download de app gratis in de App Store of via Google play:

    

SluiS positief in beeld

Het torrentje den haag

In de brief van staatssecretaris Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer over de persoonlijke aanpak van problemen van mensen met verward gedrag wordt SluiS aangehaald als positief voorbeeld voor samenwerking tussen professionals:

“Goede samenwerking tussen professionals is noodzakelijk en professionals dienen op de hoogte te zijn van elkaars betrokkenheid en zorgen rondom een persoon. Via het initiatief SluiS (www.sluitendsamenwerken.nl) kunnen professionals delen dat er zorgen zijn over een persoon, zien of andere partijen actief zijn en sneller opschalen wanneer er risico’s worden gezien”. Dit alles dankzij het onderlinge contact dat kan ontstaan als professionals elkaar vinden in SluiS. “Met ontwikkelingen als SluiS wordt er een enorme stap gezet om informatie en zorgen beter op elkaar af te stemmen en risico’s tijdig in te schatten.

Bij de brief zit een verslag dat is opgesteld in opdracht van ZonMw en het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT). Daarin wordt SluiS genoemd als een goed voorbeeld van informatie-uitwisseling: “Dit project heeft tot doel om professionals die bij eenzelfde persoon betrokken zijn snel en efficiënt met elkaar in verbinding te brengen. SluiS deelt geen inhoudelijke informatie over een persoon.”

Bronnen:

Kamerbrief over persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag, P. Blokhuis, 10 december 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/10/kamerbrief-over-stand-van-zaken-persoonsgerichte-aanpak-voor-kwetsbare-personen

Rapportage Stand van het land 2019, ZonMw-VLOT, 7 november 2019,

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/10/stand-van-het-land-2019-aanpak-voor-personen-met-verward-gedrag

SluiS Rotterdam klaar voor volgende stap!

Het nut en de noodzaak voor professionals om samen met en ten gunste van de hulpvrager samen te werken is niet beperkt tot de jeugd. SluiS is, net als de verwijsindex voor de jeugd, bedoeld als een soort telefoonboekje voor professionals. De evaluatie van de pilot SluiS heeft bevestigd dat professionals het belangrijk vinden om elkaar tijdig vinden. In het streven naar een samenhang van handelen, een integrale aanpak en doelrealisatie is SluiS een gewenst instrument.

Gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente een convenant SluiS en kan nu starten met het implementeren van de organisaties die willen werken met SluiS.

Basiswerking SluiS

De basiswerking van SluiS is afgeleid van de techniek van SISA, de MULTIsignaal verwijsindex, en zoals bedoeld in de Jeugdwet. Een belangrijk verschil is dat de SluiS applicatie het nu wel toelaat om personen vanaf 23 jaar te signaleren. Voorwaarde is wel dat de persoon moet instemmen met het signaal in SluiS.

Meer weten?
Neem contact op via infosluis@rotterdam.nl.


Pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar krijgt vervolg!

In gesprek met Olga Yildiz, de nieuwe projectleider van SluiS:
“Voormalig wethouder Hugo de Jonge zei het al: ‘Zorg houdt niet op bij 23 jaar!’. SluiS is tot stand gekomen op initiatief van de Rotterdamse programma’s: ‘Veilig Thuis’ en ‘Eerder Thuis/ Verwarde Personen’. Deze laatste gaat over burgers, die in verwarde toestand worden aangetroffen. Het komt te vaak voor dat een verwarde burger, omdat hij overlast bezorgt, in een politiecel wordt gezet, terwijl dat de situatie vaak verergert.

Verwijsindex voor de volwassen burger

Ook vanuit het veiligheidsdomein willen professionals tijdig in contact komen met collega’s uit andere domeinen, zoals de gezondheidszorg, werk & inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Door snel de multidisciplinaire samenwerking op te zoeken, kan er eerder met elkaar én de burger een gezamenlijke aanpak worden overeengekomen. Wie wil dat nou niet? Langs elkaar heen werken willen we voorkomen. We zijn er met z’n allen nog altijd van overtuigd dat samenwerken nodig is, dan is het logisch dat je als hulp-/ dienstverlener voor elkaar vindbaar bent en er dus ook voor de volwassen burger een Verwijsindex komt. Hoe goed je ook bij je cliënt doorvraagt, er blijft een risico dat je een organisatie over het hoofd ziet. En mogelijk heeft deze professional nét een ander deel van de puzzel en een ander inzicht.”

Pilot SluiS succesvol afgerond

“Vorig jaar zijn we met 22 organisaties een pilot gestart, met als belangrijkste doel om met elkaar het instrument SluiS vorm te geven. De pilot is ondertussen met goed resultaat afgerond en het voornemen is om de verdere implementatie en de borging van SluiS dit jaar te organiseren.”

Over Olga Yildiz

Olga is sinds eind 2017 gedetacheerd bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor was zij 14 jaar werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid als sr. Juridisch Beleidsmedewerker, met als belangrijkste aandachtsgebied internationaal strafrecht. “Werken bij de gemeente trekt me, omdat ik me nu bezig kan houden met preventie in het sociale domein en op een andere wijze een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.”

Meer weten over SluiS? Neem dan contact op via: infosluis@rotterdam.nl 
Of neem een kijkje op de website: www.sluitendsamenwerken.nl

 

Nieuwe contactgegevens Helpdesk SluiS

Vanaf heden, 18 juni 2018 zal CPI de Helpdeskfunctie en het functioneel beheer van SluiS worden verhuist naar de gemeente Rotterdam. Dat betekent dat de contactgegevens van de helpdesk Sluitend Samenwerken zijn gewijzigd.

infosluis@rotterdam.nl

06-2323 2688

SluiS 0-100, omdat zorg niet ophoudt bij 23 jaar!

Bij zorgen omtrent kwetsbare jongeren van 0 tot 23 jaar geven professionals in de MULTIsignaal Verwijsindex (SISA Rotterdam) hun betrokkenheid aan. Wanneer blijkt dat er meerdere professionals betrokken zijn bij dezelfde jongere, kunnen zij contact met elkaar leggen en afstemmen hoe zij de deze jongere gezamenlijk het beste kunnen helpen. In de Verwijsindex staat alleen benoemd wie er betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie in de Verwijsindex.

Uit de landelijke evaluatie van de Verwijsindex bleek, dat het goed zou zijn om de Verwijsindex uit te breiden naar alle leeftijden. In de pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar (SluiS) werken de gemeente Rotterdam en ketenpartners nauw met elkaar samen om goede hulp- en dienstverlening te bieden aan inwoners van alle leeftijden.

Het ontstaan van Sluitend Samenwerken 0-100

Sluitend Samenwerken 0-100 (SluiS) is tot stand gekomen op initiatief van de programma’s: “Veilig Thuis” en “Eerder Thuis / Verwarde Personen”. De laatst genoemde gaat over burgers, die in verwarde toestand worden aangetroffen. Het komt te vaak voor dat een verwarde burger, omdat hij overlast bezorgt, in een politiecel wordt gezet. Vaak verergert dat de situatie voor die burger. Ook vanuit het domein veilig willen professionals in contact komen met de collega’s in het zorg-werkveld, zodat bekeken kan worden wat deze burger echt nodig heeft. Daardoor ontstond de vraag, of een systeem zoals de Verwijsindex SISA breder ingezet kan worden. Vervolgens is er contact gelegd met het Centrum voor Publieke Innovatie, dat vanuit MULTIsignaal de Verwijsindex beheert.

“De Verwijsindex openzetten voor alle leeftijden is geen optie, want de veiligheidskant en de ouderen- en volwassen-hulpverlening waren nog niet aangehaakt. Daarom gingen wij met een groep ketenpartners uit deze domeinen in gesprek. Zo konden we nagaan of dit hulpmiddel ook iets voor hun organisaties kon betekenen.”

Organisaties zijn gericht op de aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. De reacties waren hierdoor veelal positief, maar men had ook bezorgdheid; “Wat komt er dan op ons of? Wat betekent dit voor de privacywetgeving? Wat betekent dit voor de professionals? Hoe ondersteun je professionals hierin?” Rondom deze vragen heeft het projectteam instrumenten ontwikkeld, dat resulteerde in de Pilot SluiS.

“In SluiS vinden we met elkaar dat het belangrijk is om te signaleren, we hebben er met elkaar over nagedacht, we vinden gezamenlijk uit hoe het werkt en we evalueren gezamenlijk. Niet alleen de gemeente, maar alle 22 organisaties inclusief de gemeente. Naar aanleiding van onze bevindingen zullen we een advies geven aan de rest van Nederland.”

Vanuit allerlei gemeentes en organisaties wordt enthousiast op SluiS gereageerd, maar ook vanuit het Ministerie van VWS. En het enthousiasme van alle betrokken professionals geeft aan dat er behoefte is om in een vroeg stadium met elkaar samenwerken en dat de Verwijsindex voor alle leeftijden hiervoor een goed instrument is.

Samenwerken vereist openheid en kennis

Om te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen. Je moet op de hoogte zijn van elkaars belangen en de inhoud van elkaars dienstverlening. Op basis daarvan kan je met elkaar nadenken wat passende hulpverlening is voor dat ene gezin of die ene cliënt en samen een plan te maken. Samenwerken verreist openheid en kennis.

Een concreet voorbeeld uit de praktijk: Een professional zegt tegen zijn cliënt: “Je moet echt even tot rust komen”. En de andere professional zegt vervolgens tegen dezelfde cliënt: “Als jij nu niet gauw gaat solliciteren, dan kort ik je op jouw uitkering!”. Dit veroorzaakt stress, hogere schulden en de geestelijke gezondheid van de cliënt wordt negatief beïnvloed.

Door te werken met SluiS kun je veel beter, gericht op de cliënt en zijn situatie, maatwerk leveren.

FOTO: KONINKLIJKE BOON EDAM | FOTOSTUDIO FEDDE DE WEERT

De beginfase van Sluitend Samenwerken

Vanuit het Programma Veilig Thuis is er met zeven organisaties gestart, inmiddels zijn dat er 22. Na de start kwam de groep er al gauw achter, dat er meer zaken waren waar rekening mee gehouden moest worden. Het begint met een aantal randvoorwaardelijke zaken, zoals de privacywetgeving, die voor verschillende werkterreinen anders is. Daarnaast is het belangrijk om de signalerende professionals mee te nemen en ze te trainen in waarom signaleren van belang is en wanneer je dit doet. Het is belangrijk om niet iedereen zomaar in het systeem te zetten, maar dat er nagedacht wordt over zorgen en samenwerken. Esther is van mening dat je deze informatie niet kan meedelen op een papiertje, maar dat je met elkaar in gesprek moet. ”Uiteindelijk wil je dat je op een zo eenduidig mogelijke manier signaleert, want signaleren is ook een manier van communiceren.”

De beginfase bestond vooral uit het doordenken van de effecten en daar hulpmiddelen opzetten. In de tweede fase is er veel aandacht besteed aan de implementatie van het signaleren. In de derde fase, de uitvoering, hebben we ervoor gezorgd dat de professionals kunnen signaleren en dat we dat monitoren. Momenteel bevinden we ons in de evaluatiefase, waarin we bekijken hoe de pilot een vervolg krijgt.

Een vliegende start!

Zeker in de beginfase schoten de signalen de pan uit! Dat ging heel snel, met honderden per dag. Dit kwam voor een deel door het enthousiasme van de organisaties, maar ook was met een aantal organisaties afgesproken dat we hun cliëntenbestand zouden invoeren in SluiS. Cliënten moeten voordat er een signaal over hen wordt afgegeven wel geïnformeerd worden. Hoe een organisatie informeert, dat is aan de organisatie zelf. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen, maar je moet wel aan elkaar vertellen wat je doet.

Bijvoorbeeld: Het Centrum voor Jeugd en Gezin kiest ervoor om niet iedereen te signaleren, omdat niet elk kind te maken heeft met zorgen, soms zijn het gewoon adviesvragen. Het Centrum voor Dienstverlening signaleert wel alle cliënten. Zij bieden tweedelijns hulpverlening en bij alle cliënten is er sprake van zodanige problematiek, dat zij hun betrokkenheid willen laten zien. Voor elke organisatie is een Organisatieprofiel opgesteld, zodat men intern, binnen de eigen organisatie, en extern, tussen deelnemende organisaties, weet wat je kan verwachten van elkaar.

We zien de enthousiasme, energie en intrinsieke motivatie van de professionals en de deelnemers. “Het is al nogal wat om je nek uit te steken in deze samenleving, waarin we steeds meer bewust zijn van privacy en het zorgvuldig omgaan met gegevens van mensen!” De kracht van deze manier van samenwerken is dat in het systeem alleen wordt vastgelegd, dat een professional betrokken is en geen informatie geeft over de inhoud van die betrokkenheid.

Privacy gewaarborgd

In het begin hadden organisaties soms zorgen over het meedoen. Deze gingen veelal over de privacy van cliënten en over de belasting van de extra registratieve handeling voor de professional. Dat gesprek wordt niet meer gevoerd, het nut heeft zich voor de professionals al bewezen. We krijgen nu vooral de vraag: “Wanneer gaan we dit breed uitzetten?”. Echter om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst de resultaten afwachten.

De pilot is omvangrijk. Deelnemende organisaties doen veelal mee met een gedeelte van hun organisatie. Aan zeven organisaties hebben we helaas ‘nee’ moeten verkopen. De pilot dreigde te groot en te onbeheersbaar te worden. Deze geïnteresseerde organisaties worden wel betrokken in de verdere ontwikkeling. Ze denken mee en worden op de hoogte gehouden.

Sluitend Samenwerken is ons feestje!

Het oprecht willen faciliteren van de deelnemende organisaties is fijn samenwerken; naar professionals luisteren, hen mee laten denken en die input waarderen en terug laten komen in de producten. Esther zegt tegen deze organisaties: “Toevallig heeft de gemeente Rotterdam nu een potje geld om dit te doen, maar het is ons gezamenlijke feestje! Het is niet de gemeente die iets oplegt, maar we ontdekken dit samen.” Ook de evaluatie is een onderdeel dat samen wordt opgeleverd. Op deze manier heb je veel meer kans dat mensen graag mee willen werken. In plaats van het direct in een wet te verankeren. Eerst moeten de effecten worden opgehaald, voordat je het over een wet hebt.

 

Esther Visser is projectmanager en sinds 10 jaar werkzaam voor de gemeente Rotterdam. Zij wordt de laatste jaren vaak ingezet voor projecten waarin de gemeente iets voor burgers wil realiseren in combinatie met automatisering. Vanuit deze ervaring raakte zij betrokken bij de pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar.

Samenwerken begint bij jou!

In mei 2017 startte de gemeente Rotterdam de pilot Sluitend Samenwerken 0-100 jaar, afgekort SluiS. SluiS gaat over communiceren en samenwerking zoeken tussen organisaties en instellingen, die betrokken zijn bij burgers waar zorgen over zijn. Wij spraken Emy, benoemd tot SluiS-wachter voor het Centrum voor Dienstverlening (CVD), en aangesloten bij de Denktank SluiS.

SluiS helpt bij opstarten samenwerking

Sinds de overgang naar de WMO in 2015 moesten alle hulpverleningsorganisaties elkaar weer zien te vinden. Vanuit de praktijk bleek dat de samenwerking tussen organisaties niet altijd vloeiend verliep. Men kon elkaar moeilijk bereiken en wist niet wie er nog meer betrokken was bij een cliënt. Daardoor gingen professionals langs elkaar heen werken. Maar juist door samen te werken kun je de cliënt de hulp bieden die hij nodig heeft. SluiS is een mooi instrument dat helpt bij het opstarten van de samenwerking. De hulpverlening blijft natuurlijk bij de professional, want die is er voor verantwoordelijk dat de samenwerking goed verloopt.

Pak problematiek bij de wortel aan

Rotterdam is goed bezig, maar het kan altijd beter! Met een aantal behandelaren verloopt de samenwerking goed. Maar er zijn ook praktijksituaties, waarbij het contact krijgen traag verloopt en de samenwerking moeizaam op gang komt. Volgens Emy komt dit doordat professionals gewend zijn om op hun “eigen eilandje” te blijven. Zij zijn onvoldoende systeemgericht. Hulpverlening moet gericht zijn op het gehele systeem van een cliënt. Partner, kinderen, familie en vrienden moeten meegenomen worden om een totaalbeeld te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat bij problematiek van een kind 30% voortkomt uit kind zelf, 70% komt voort uit het systeem dat om een cliënt heen hangt. Door systeemgericht te werken, kom je bij de bron van de problematiek en kan deze bij de wortel aangepakt worden.

Overzicht van betrokken professionals

Emy omschrijft SluiS als “een cadeau” voor professionals. Waar nu veel tijd wordt besteed om erachter te komen wie er betrokken is bij een cliënt, kun je met SluiS direct een overzicht krijgen. Het CVD heeft ervoor gekozen om SluiS te gebruiken voor al hun cliënten, aangezien cliënten vaak voordat zij bij CVD terecht komen, al een heel voortraject hebben gehad.

Het CVD neemt graag de verantwoordelijkheid als match-regisseur op zich, omdat zij snel wil schakelen met betrokken professionals en wil doorpakken ten behoeve van de cliënt. Door open en transparant met elkaar te communiceren, wordt er op een prettige manier multidisciplinair samengewerkt.

De meerwaarde van samenwerken:

Dat de Kredietbank Rotterdam deelneemt aan SluiS vindt Emy een grote meerwaarde. Bij veel cliënten is er sprake van financiële problematiek en dan is het fijn om korte lijntjes te hebben met de Kredietbank.

Escalatie voorkomen

Een ander voorbeeld dat het belang van vroegtijdig samenwerken onderstreept, gaat over een man die sinds ongeveer een jaar begeleid wordt door het CVD. Onlangs zorgde hij voor grote geluidsoverlast in zijn wijk. De cliënt had hier tijdens de begeleiding helemaal niks over gedeeld en van andere betrokken instanties was geen signaal binnengekomen. Uiteindelijk kwam er een signaal vanuit het wijkteam. Inmiddels is de situatie echter zodanig geëscaleerd, dat de cliënt dakloos dreigt te raken. De betrokken partijen zijn het wijkteam, wijkagent, politie, woningbouwverenging en een psychiatrisch behandelaar. Als we eerder een signaal hadden gekregen van een van de betrokken partijen, dan hadden we dit besproken tijdens de hulpverlening. Nu zijn de gevolgen verschrikkelijk!

Openheid en transparantie

Professionals hebben te maken met handelingsverlegenheid. Angst om te handelen, dat de cliënt geen toestemming geeft, of bang om de vertrouwensband te beschadigen. Emy probeert die handelingsverlegenheid weg te nemen door professionals te trainen. Belangrijk is dat professionals niet spreken van een melding. Het gaat in SluiS niet om een melding maar een “signalering”. Tevens informeer je de klant over de meerwaarde van SluiS. De professional is er voor de cliënt en neemt hem mee in het eventueel uitwisselen van informatie. Het motto is: “openheid en transparantie”.

Door open met elkaar te communiceren, durven te benoemen wat je ziet en met elkaar te delen zullen we ver komen. Emy adviseert deelnemende organisaties elkaar uit te nodigen tot contact. Samenwerken begint bij ons!

 

Emy Babic begon 7,5 jaar geleden bij het CVD als ambulant maatschappelijk werker, waarna zij doorstroomde als intaker en inmiddels is zij 2,5 jaar werkzaam als werkbegeleider van twee teams; Teams Zuid West en Noord Midden. Tevens is Emy aandachtsfunctionaris huiselijk geweld voor het gehele cluster van het CVD. Naast haar werkzaamheden bij het CVD geeft zij empowermenttrainingen aan slachtoffers van huiselijk geweld en aan kinderen van 4 tot 12 jaar.