SluiS – Sluitend Samenwerken

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een werkwijze, ondersteund door een digitaal systeem, waarin professionals uit verschillende domeinen kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden.

 

Onderzoek onder professionals: ervaringen SISA en/of SluiS

In opdracht van de gemeente Rotterdam voert onderzoeksbureau DSP-groep dit voorjaar een onderzoek uit naar SISA en SluiS. Met het onderzoek wil de gemeente Rotterdam meer zicht krijgen op de resultaten en effecten voor professionals in de stad Rotterdam en de regio Rotterdam-Rijnmond. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente voor de doorontwikkeling van SISA en SluiS.

Casussen met match in SISA of SluiS

Een belangrijke component van het onderzoek zijn interviews met professionals. In deze interviews vraagt de DSP-groep professionals naar de inbedding van SISA en/of SluiS in hun organisatie. Maar vooral ook naar de ervaringen met individuele cases en de resultaten of effecten die zij daarvan zien. De DSP-groep bespreekt hierover graag met professionals verschillende casussen waarbij sprake was van een match in SISA of SluiS: Hebben professionals contact met elkaar opgenomen? Waarover werd afgestemd? Waartoe heeft dat geleid?

Start onderzoek

In maart benadert de DSP-groep professionals om een korte vragenlijst in te vullen. Een deel van deze professionals wordt gevraagd om deel te nemen aan een (digitaal) interview. De onderzoekers willen met professionals van verschillende organisaties in gesprek.

Ook u kunt worden benaderd voor het invullen van de vragenlijst of een interview.

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de DSP-Groep (Maud Pluijm, mpluijm@dsp-groep.nl of 020-6257537) of de gemeente Rotterdam (infosisa@rotterdam.nl of infosluis@rotterdam.nl). In een volgende nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het onderzoek.

Voor inwoners

Lees hier wat Sluis voor u kan betekenen.

Voor professionals

Hoe kan ik als professional meedoen aan Sluis?

Wat is SluiS

Benieuwd wat SluiS precies is? Bekijk de uitleg omtrent SluiS.

Inloggen op SluiS

Log hier in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.