SluiS Rotterdam klaar voor volgende stap!

Het nut en de noodzaak voor professionals om samen met en ten gunste van de hulpvrager samen te werken is niet beperkt tot de jeugd. SluiS is, net als de verwijsindex voor de jeugd, bedoeld als een soort telefoonboekje voor professionals. De evaluatie van de pilot SluiS heeft bevestigd dat professionals het belangrijk vinden om elkaar tijdig vinden. In het streven naar een samenhang van handelen, een integrale aanpak en doelrealisatie is SluiS een gewenst instrument.

Gemeente Rotterdam heeft als eerste gemeente een convenant SluiS en kan nu starten met het implementeren van de organisaties die willen werken met SluiS.

Basiswerking SluiS

De basiswerking van SluiS is afgeleid van de techniek van SISA, de MULTIsignaal verwijsindex, en zoals bedoeld in de Jeugdwet. Een belangrijk verschil is dat de SluiS applicatie het nu wel toelaat om personen vanaf 23 jaar te signaleren. Voorwaarde is wel dat de persoon moet instemmen met het signaal in SluiS.

Meer weten?
Neem contact op via infosluis@rotterdam.nl.