FAQ

Samenwerken begint met jezelf tijdig zichtbaar maken!

De FAQ geeft antwoord op vragen over het gebruik van ‘Sluitend Samenwerken’, hier genoemd als ‘SluiS’, in het algemeen. Per regio of instantie kunnen de terminologie en de werkwijze echter verschillen. Enkele regio’s beschikken over eigen regionale informatie. Informeer hiernaar bij uw regionale contactpersoon.

[ultimate-faqs include_category=’algmeen’]

Signaal en Match

[ultimate-faqs include_category=’signaal-en-match’]

Privacy en wetgeving

[ultimate-faqs include_category=’privacy-en-wetgeving’]