Voor burgers

Sluitend Samenwerken 0 – 100 jaar (SluiS) is een digitaal systeem waarin professionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij burgers. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u, uw kind of ouder(s) de best mogelijke begeleiding te bieden.

Hoe werkt het?

In SluiS leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional zijn bekend. Sluitend Samenwerken vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Indien professionals betrokken zijn bij dezelfde cliënt, krijgen zij hiervan bericht en kunnen zij snel met elkaar in contact komen om af te stemmen over een passende aanpak. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

Veilig

SluiS is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De professional informeert u wanneer hij een signaal gaat afgeven in SluiS. Als u 23 jaar of ouder bent wordt uw instemming gevraagd. Ben u nog geen 23 jaar, dan heeft de signaleringsbevoegde professional vanwege de Jeugdwet het recht een signaal af te geven. Wanneer de professional na een match de samenwerking wilt opstarten en daarmee dus relevante inhoudelijke informatie wilt delen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming aan u gevraagd.